You are currently viewing PEFC România partener SDG-EYES

PEFC România partener SDG-EYES

SDGs-EYES urmărește creșterea capacității europene de monitorizare și raportare a Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă (ODD) bazate pe Copernicus, construind un portofoliu de instrumente decizionale pentru monitorizarea acelor indicatori ODD legați de mediu dintr-o perspectivă intersectorială, aliniindu-se cu prioritățile și provocările Pactului Verde al UE.

Serviciul SDGs-EYES va îmbunătăți gradul de utilizare a datelor de observare a Pământului (EO) oferite de serviciile Copernicus pentru a construi, accesa și vizualiza indicatori pentru monitorizarea țintelor SDG.

Proiectul stabilește un cadru integrat științific, tehnologic și de implicare a utilizatorilor care depășește barierele tehnice și de cunoștințe care împiedică exploatarea și combinarea datelor și instrumentelor din cele șase Servicii de bază ale Copernicus, componentele sale spațiale și in situ și alte platforme și portaluri.

Abordarea adoptată de SDGs-EYES, bazată pe indicatori interconectați, ajută la atingerea mai multor categorii și niveluri de utilizatori, permițând abordarea nevoilor și provocărilor din sectoare și priorități diferite și care interacționează, nu numai legate de domeniul biosferei, ci și de asemenea, în domeniile sociale și economice bazate pe resursele ecosistemelor.
Comunitatea SDGs-EYES include:

  • Utilizatori: Organizații implicate în activitățile de co-proiectare a nevoilor și cerințelor precum și „experți” intermediari care vor exploata eficient soluțiile tehnologice livrate de proiect
  • Părți interesate: organizații potențial interesate de rezultatele proiectului, care vor integra informațiile personalizate derivate în procesul decizional și de elaborare a politicilor.

SDGs-EYES ia în considerare trei ODD-uri interconectate privind climă (SDG13), ocean (SDG14) și pământ (SDG15), pentru a demonstra prin intermediul a cinci proiecte pilot potențialul Copernicus de monitorizare a șase indicatori care fac parte din evaluările UE și naționale:

  • Emisii de GHG
  • Abaterea temperaturilor
  • Acidificarea oceanelor
  • Eutrofizarea marină
  • Schimbarea acoperirii forestiere
  • Eroziunea solului

Deși se concentrează pe biosferă, acești indicatori sunt legați de alte ODD-uri privind factorii socio-economici și (geo)politici (de exemplu, sănătatea umană, securitatea resurselor, sărăcia, conflictele, deplasările). Astfel, un indicator suplimentar încrucișat și un Pilot se vor concentra asupra comunităților vulnerabile aflate în pericole climatice extreme cumulative.

Lasă un răspuns