Certificarea PEFC Chain of Custody (Lanț de Custodie) oferă o asigurare verificată independent că materialul forestier certificat conținut într-un produs provine din păduri gestionate durabil. Aceasta completează certificarea de management forestier sustenabil PEFC, care asigură gestionarea pădurilor în conformitate cu cerințele provocatoare de mediu, sociale și economice.

PEFC este organismul de standardizare, având rol în dezvoltarea standardelor. Auditul, respectiv emiterea certificatului este realizat de Organisme de Certificare care sunt independente de PEFC. 

Ce trebuie sa faci ca să devi certificat PEFC Lanț de Custodie?

Decideți ce tip de certificare este potrivită pentru dumneavoastră

În primul rând, va trebui să determinați scopul certificării. Ce produse doriți să vindeți cu o declarație sau o etichetă PEFC? Vă gândiți la certificarea unui proiect unic? Ce părți ale organizației dvs. desfășoară activități de Lanț de Custodie? Organizația dvs. are activități de Lanț de Custodie în mai multe locații?

Puteți decide cu privire la domeniul de aplicare al certificării dvs. și vă oferim mai multe soluții de certificare adaptate, cum ar fi certificarea multi-site, grup sau proiect.

Îndepliniți cerințele

Pentru a obține certificarea Lanțului de Custodie PEFC, trebuie să îndepliniți anumite cerințe cheie.

Sistemul dvs. de gestionare care conțin procedurile trebuie să fie în conformitate cu standardul internațional pentru Lanțul de Custodie PEFC (PEFC ST 2002). Puteți integra aceste informații în sistemele existente pe care compania dvs. le-a putut deja implementa, cum ar fi procedurile ISO 9001 sau ISO 14001.

Trebuie să identificați, să informați și să instruiți personalul responsabil pentru îndeplinirea sarcinilor care vor afecta implementarea și întreținerea Lanțului de Custodie; aceasta include achizitorii, personalul de marketing și vânzări. Este esențial să vă asigurați că toți cei implicați au cunoștințe adecvate despre scopul și cerințele de certificare a Lanțului de Custodie.

Va trebui să implementați verificările necesare pentru a va asigura că materialul provenit din aprovizionare este certificat PEFC – producția de mărfuri certificate necesită achiziționarea de materiale certificate. Baza noastră de date online este o resursă bună pentru identificarea furnizorilor de materiale certificate.

Trebuie să implementați procese pentru a vă asigura că ați separat producția sau manipularea mărfurilor certificate de mărfurile necertificate și că ați contabilizat cu exactitate conținutul certificat într-un produs care conține atât materiale certificate, cât și necertificate. Dovada poate fi necesară în orice etapă a procesului. De asemenea, trebuie să păstrați înregistrări pentru a demonstra că toate sistemele respectă cerințele.

Apoi, va trebui să efectuați audituri interne anual. Aceste audituri sunt realizate de personal propriu care trebuie să verifice implementarea cerințelor standardelor PEFC,

Procesul de certificare

După ce ați parcurs toate lucrările pregătitoare și ați stabilit sistemul dvs. de Lanț de Custodie, sunteți gata să solicitați certificarea PEFC.

Organismul de certificare

În primul rând, găsiți un organism de certificare acreditat pentru certificarea PEFC. și intrați în contact cu acesta. Puteți căuta organisme de certificare folosind baza noastră de date online. Va trebui să faceți o cerere formală pentru certificarea Lanțului de Custodie cu organismul de certificare ales.

Pe baza acestei aplicații, veți primi o propunere, inclusiv o estimare a costurilor. Organismele de certificare stabilesc costurile pentru certificarea Lanțului de Custodie PEFC, astfel încât prețurile pot varia în funcție de țară și organismul de certificare. Majoritatea organismelor de certificare își stabilesc taxele pe baza timpului necesar pentru efectuarea auditului. Timpul de audit depinde de o serie de variabile, inclusiv dimensiunea companiei și complexitatea Lanțului de Custodie. Această medie este cuprinsă între jumătate de zi și două zile.

Auditul

Organizați ca organismul de certificare să vă evalueze sistemul de Lanț de Custodie în conformitate cu standardul, verificând dacă ați îndeplinit toate cerințele. Aceasta va include o vizită a auditorilor organismului de certificare pentru a vă evalua conformitatea.

Rezolvați, dacă este necesar, orice probleme de neconformitate: organismul de certificare nu va elibera certificatul dacă acestea nu au fost soluționate.

Certificatul

Dacă organismul de certificare consideră că sistemul dvs. de Lanț de Custodie respectă cerințele de certificare, acestea vă vor elibera un certificat PEFC. Certificatul este valabil pentru o perioadă de maximum cinci ani. În acest timp, organismul de certificare va efectua audituri de supraveghere anuale pentru a confirma că operațiunea dvs. continuă să respecte cerințele Lanțului de Custodie.

Pentru a vă reînnoi certificarea la expirarea certificatului, vi se va solicita un audit de re-certificare.