31.07.2023

Întâlnire de lansare a Forumului PEFC

În 31 iulie 2023 a avut loc prima întâlnire a Forumului PEFC pentru dezvoltarea reviziei Standardului Național PEFC pentru Management Forestier. Aceasta s-a desfășurat on-line pe platforma Teams și ne-am putut bucura de o prezență largă din partea factorilor interesați, fiind prezente 13 persoane. În cadrul acestui eveniment Forumul a trebuit să exerseze și prima decizie, legat de cine va fi Președintele acestuia. Domnul profesor univ. dr. Marian Dragoi a primit votul în unanimitate și va îndeplini acest rol pe întreaga perioadă a desfășurării activității Forumului. Rolul său este în principal de mediere atunci când subiecte puțin mai fierbinți vor încinge spiritele participanților și astfel să putem găsi consens și rezolvări care să fie agreate de toate părțile interesate. Îi mulțumim pentru onoarea de a ne fi lider în această călătorie la capătul căreia vom avea un nou Standard Național PEFC.  

Standardul Național PEFC românesc este o piesă-cheie în asigurarea gestionării responsabile a pădurilor din țară, contribuind la conservarea biodiversității, menținerea calității apelor și protejarea patrimoniului natural.

Scopul acestei prime întâlniri a Forumului este de a aduce la un loc toate părțile interesate, de la proprietarii de păduri, organizațiile non-guvernamentale și companiile din industria lemnului, pentru a începe un proces consultativ amplu de dezvoltare și actualizare a Standardului Național PEFC Românesc. Acest proces va integra cele mai recente descoperiri științifice, cele mai bune practici din domeniul gestionării durabile a pădurilor și feedback-ul tuturor actorilor relevanți din industrie.

Agenda întâlnirii:

 1. Prezentarea PEFC 
 2. Prezentarea participanților
 3. Prezentarea procesului de dezvoltare a reviziei
 4. Alegerea Președintelui Forumului
 5. Întrebări și răspunsuri
 6. Încheierea întâlnirii

Cu toții suntem conștienți de importanța pădurilor noastre și a rolului crucial pe care îl au în conservarea mediului înconjurător. Prin acest forum, suntem hotărâți să construim un standard național PEFC actualizat, echitabil și relevant pentru contextul specific al României.

Vă mulțumim pentru implicarea și sprijinul vostru în această inițiativă vitală pentru viitorul pădurilor noastre și, implicit, al planetei noastre.

Lansare Forum PEFC

10.07.2023

Forumul responsabil de revizuirea standardului național PEFC pentru România este format din:

Camera Pădure si Silvicultură:

Proprietari

-Tornator        

-Greengold            

-NostraSilva

-Romsilva


Camera Piață si Afaceri

Industrie

-HS Timber Productions     

-Egger Romania     

 -Kronospan Trading            

 -ASFOR       

 -ProLemn

 

Camera Societatea Civilă

ONG:          

-Romontana          

-Plantăm fapte bune (Asociatia Ecoassist)          

-Pădurea de mâine        

Mediu academic:   

-Hălălișan Florin

-Nicolescu Valeriu-Norocel

 -Dragoi Marian

 -Nichiforel Liviu

 Social:          

-Progresul Silvic           

-Federația Sindicatelor Silva


29.05.2023

Suntem încântați să anunțăm deschiderea perioadei de înscriere la Forumul Responsabil cu Revizuirea Normelor de Gestionare Durabilă a Pădurilor PEFC pentru România. Acest proces important va începe în data de 29 mai 2023 și se va încheia în data de 1 iulie 2023.

Participarea la forum reprezintă o oportunitate unică de a contribui la dezvoltarea și îmbunătățirea normelor de gestionare durabilă a pădurilor în România. Prin intermediul acestui proces, avem ocazia de a aduna experiența, cunoștințele și perspectivele multiple ale tuturor părților interesate, inclusiv a industriei forestiere, organizațiilor non-guvernamentale, comunităților locale, instituțiilor de cercetare și a consumatorilor.

Scopul principal al Forumului Responsabil este de a asigura că normele de gestionare durabilă a pădurilor PEFC pentru România reflectă cele mai bune practici și standarde internaționale. Prin intermediul acestui proces, ne propunem să promovăm o abordare echilibrată și responsabilă față de conservarea pădurilor, biodiversitatea, drepturile comunităților locale și sustenabilitatea economică.

Participanții la forum vor avea oportunitatea de a aduce contribuții valoroase prin intermediul dezbaterilor, schimbului de idei și propunerilor concrete de modificare a normelor existente. Fiecare punct de vedere contează, iar opinia ta poate influența viitorul gestionării pădurilor în România.

Procesul de revizuire va fi coordonat de către echipa PEFC Romania, care va facilita întâlnirile, va oferi resurse și va asigura o platformă deschisă și transparentă pentru participanți. Echipa noastră de experți va asigura că toate contribuțiile sunt luate în considerare în procesul de revizuire final.

Încurajăm pe toți cei interesați să se înscrie în Forumul și să participe la revizuirea normelor de gestionare durabilă a pădurilor PEFC pentru România. Doar prin colaborare și angajament putem asigura că pădurile noastre sunt gestionate într-un mod responsabil și sustenabil.

Pentru a vă înscrie și a afla mai multe detalii despre Forumul Responsabil cu Revizuirea Normelor de Gestionare Durabilă a Pădurilor PEFC pentru România, vă rugăm să trimiteți formularul de participare completat până cel târziu Sâmbăta – 1 iulie 2023

Vă așteptăm cu nerăbdare să vă alăturați acestei inițiative importante și să contribuiți la viitorul pădurilor noastre

23.03.2022
Analiza de conformitate a Standardului național PEFC România

Rolul PEFC în România este de a fi gardianul echilibrului forestier, adunându-se în jurul unei viziuni multifuncționale asupra pădurii.

În acest scop, PEFC România (la fel ca fiecare dintre celelalte 54 de țări membre ale sistemului PEFC) a elaborat un set de norme adaptate pentru România – denumit sistem de certificare forestieră – pe baza unui set de cerințe comune definite la nivel internațional de PEFC Internațional, pentru a promova, prin garanții de practici durabile, echilibrul forestier între rolurile de mediu, sociale și economice ale pădurii.

Ca parte a principiului fundamental al îmbunătățirii continue a certificării PEFC, fiecare stat membru trebuie, de asemenea, să își analizeze pentru conformitate întregul sistem la fiecare cinci ani și, în această calitate, PEFC România a  început astăzi prima analiză a sistemului românesc de certificare a pădurilor PEFC, în centrul căruia se află normele de gestionare durabilă a pădurilor pentru România și anume normele care se vor aplica în mod concret proprietarilor de păduri și părților interesate din pădurile certificate PEFC din România.

Pe lângă respectarea noilor cerințe internaționale ce privesc PEFC, această analiză va ține cont  și de contextul special în care pădurea trebuie să se adapteze la un nou context și se confruntă cu provocări multiple care pun sub semnul întrebării gestionarea durabilă a pădurilor și la care PEFC trebuie să contribuie pentru a răspunde:

 • Problemelor de mediu: încălzirea globală, eroziunea biodiversității, urgența sanitară,

 • Provocărilor economice: competitivitatea sectorului forestier, menținerea ocupării forței de muncă
 • Aspectelor societale: preocupări societale cu privire la anumite practici forestiere (nevoi de lemn, noi așteptări ale consumatorilor )

PEFC România anunță lansarea procesului de analiză a standardelor PEFC de gestionare durabilă a pădurilor pentru România.

Introducere

Consiliul PEFC recunoaște sistemele naționale de certificare forestieră pentru gestionarea durabilă a pădurilor. Contextul formal în aspectele sale de mediu, sociale, economice și istorice variază de la o regiune la alta și de la o țară la alta. Prin urmare, organizațiile naționale ale Consiliului PEFC stabilesc cerințe care îndeplinesc condițiile specifice aplicabile la nivel local. Astfel, certificarea pădurilor în conformitate cu sistemul românesc de certificare a pădurilor PEFC se bazează pe cerințele definite în standardele românești de gestionare durabilă a pădurilor PEFC.

Gestionarea durabilă a pădurilor este o abordare holistică bazată pe luarea în considerare a criteriilor de mediu, sociale și economice. Prin urmare, dezvoltarea unui sistem național de certificare a pădurilor, care să includă norme pentru gestionarea durabilă a pădurilor, necesită participarea actorilor naționali și locali interesați de gestionarea durabilă a pădurilor.

În acest scop, standardele românești pentru gestionarea durabilă a pădurilor sunt definite într-un proces care implică într-un mod deschis, transparent și consensual participarea unei game cât mai largi de părți interesate de gestionarea durabilă a pădurilor în România.

Standardele de gestionare a pădurilor sunt alcătuite din cerințe măsurabile și verificabile în domeniu. Procesul de dezvoltare, revizie și revizuire este guvernat de mai multe principii fundamentale:

 • Implicarea părților interesate – o oportunitate de participare semnificativă la proces, deschisă tuturor părților interesate, prin organizarea unui forum și a unei consultări publice .
 • Reprezentare echilibrată – În timp ce fiecare parte este liberă să decidă cu privire la participarea sa, organizația națională PEFC trebuie să se asigure că fiecare grup relevant de părți interesate este reprezentat și, de asemenea, să asigure paritatea de gen .
 • Consens – standardele sunt aprobate prin consens. În cazul în care probleme specifice ridică opoziție, părțile în cauză ar trebui să încerce să ajungă la un acord prin dialog.
 • Îmbunătățire – standardele fac obiectul unei evaluări periodice pentru a asigura îmbunătățirea lor continuă și pentru a se asigura că acestea continuă să răspundă așteptărilor părților interesate și provocărilor forestiere ale țării .
 • Transparență – documentele relevante sunt puse la dispoziția publicului, permițând părților interesate să urmărească evoluțiile în timpul procesului și după acesta.