Organismul de certificare acreditat (CB-certification body), este o organizație acreditată de un organism de acreditare recunoscut pentru competența sa de a audita și elibera certificarea care confirmă că o organizație îndeplinește cerințele unui standard.

Cerințe pentru organisme de certificare

– Organismele de certificare trebuie să fie părți terțe independente și imparțiale, care nu sunt implicate în elaborarea documentelor tehnice.
– Organismele de certificare trebuie să fie independente de unitatea certificată
– Acreditarea în conformitate cu standardul EN 45011 (ISO Ghid 65) sau ISO 17021 pentru standardele de management forestier din România, ca „certificare acreditată”, conform PEFC cu un organism național de acreditare independent, care este membru al EA (cooperarea europeană pentru acreditare ) sau IAF (Forumul internațional de acreditare);
– Notificarea sub forma unui contract scris cu PEFC România
– Angajarea de auditori competenți profesional
– Buna cunoaștere a criteriilor de certificare corespunzătoare.
– Competență în probleme forestiere privind implicațiile economice, ecologice și sociale, precum și privind criteriile de certificare.
– Procesul de certificare trebuie să fie efectuat în conformitate cu prevederile din EN 45011 (Ghidul ISO 65) și procesul de audit în conformitate cu ISO 19011: 2002
– Stabilirea unui set de proceduri interne pentru procesul de certificare.
– Certificatele emise trebuie să cuprindă numărul de acreditare, denumirea și simbolul de acreditare al organismului de acreditare, care a efectuat certificările ca „certificări acreditate”. Re-auditurile trebuie efectuate cel târziu după cinci ani, iar auditul de supraveghere trebuie efectuat anual, fără a se depăși un termen de 12 luni.

In Romania in prezent urmatoarele Organizatii de certificare au emis certificate PEFC pentru Lanturi de custodie:

Control Union Certifications
DIN CERTCO
DNV GL Business Assurance Sweden AB
GFA Certification
Nepcon
Rina Services
SGS Société Générale de Surveillance SA
Soil Association Certification Limited
Technological Institute FCBA
TÜV SÜD Czech