PEFC România, ca organism de guvernanță națională a sistemului românesc de certificare PEFC, a fost înființat în ianuarie 2016.

PEFC România este înființată ca asociație non-guvernamentală, nonprofit, apolitică, care funcționează în conformitate cu prevederile OG nr. 26/2000, cu modificările și completările ulterioare. 

PEFC reprezintă acronimul pentru Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes – Programul pentru aprobarea schemelor de certificare forestieră din România

PEFC România este organismul de control al schemei naționale de certificare și este un organism de standardizare. Sarcinile sale sunt, în special, de a elabora și de a dezvolta în continuare sistemul de certificare românesc.
Membrii PEFC România reprezintă grupuri de interese importante din ramurile silviculturii, serviciilor forestiere, sindicatelor forestiere și zonei montane.

Membrii PEFC România sunt:

Asociația Națională pentru Dezvoltare Rurală Montană „ROMONTANA”
ASFOR – Asociația Forestierilor din România
PROLEMN – Asociația Industriei Lemnului
Comuniunea Stăpânilor de Munți și Codrii
Federația SILVA a Sindicatelor Silvice
Asociația companiilor pentru amenajarea pădurilor
NOSTRA SILVA – Federația proprietarilor de pădure și pășuni din România

Scop și obiective
PEFC România are următorul scop și obiective:

  • sprijinirea silviculturii durabile
  • promovarea utilizării lemnului ca resursă regenerabilă
  • stabilirea și revizuirea schemei de certificare din România
  • elaborarea de orientări, proceduri și standarde pentru certificarea lemnului și implementarea și dezvoltarea ulterioară a acestora, precum și înființarea unui organ de arbitraj, dacă este necesar, pentru plângerile referitoare la cele de mai sus
  • furnizarea de informații si consultanță pentru certificarea lemnului
  • realizarea și menținerea contactelor cu organismele de certificare regionale, naționale sau internaționale
  • organizarea colaborării cu organizația internațională de certificare PEFC