Procesul de certificare al managementului forestier PEFC constă din mai multe etape, care trebuie parcurse cu atenție și cu respectarea standardelor de gestionare a pădurilor sustenabile. Iată cum decurge procesul de certificare al managementului forestier PEFC:

1.Găsește un Organism de certificare acreditat pentru certificarea PEFC. Momentan în Romania există un singur CB care respectă această cerință – SOIL Association

2.Evaluarea inițială: Aceasta este prima etapă a procesului de certificare și constă în evaluarea proprietății forestiere sau a managerului care dorește să obțină certificarea. În această etapă se vor examina politicile, practicile și procedurile companiei în ceea ce privește gestionarea pădurii. Se va evalua, de asemenea, conformitatea cu standardele PEFC.

2.Dezvoltarea planului de acțiune: În urma evaluării inițiale, proprietarul pădurii sau compania va primi un raport cu privire la conformitatea cu standardele PEFC și recomandări cu privire la îmbunătățirile necesare. În funcție de aceste recomandări, proprietarul pădurii sau managerul va dezvolta un plan de acțiune pentru a atinge nivelul de conformitate cerut de PEFC.

3Auditul intern: După ce planul de acțiune a fost dezvoltat, proprietarul pădurii sau managerul va efectua un audit intern pentru a verifica implementarea planului de acțiune și pentru a se asigura că toate cerințele standardelor PEFC sunt îndeplinite.

4.Auditul extern: După auditul intern, proprietarul pădurii sau managerul va solicita un audit extern de către organizația de certificare PEFC acreditată. În timpul auditului extern, se vor verifica toate aspectele legate de gestionarea pădurii, inclusiv protecția mediului, drepturile muncitorilor, biodiversitatea și gestionarea resurselor forestiere.

5.Certificarea: Dacă auditul extern este finalizat cu succes, auditorul va întocmi un raport de audit. Acesta cuprinde eventualele neconformități pe care proprietarul sau managerul trebuie să le rezolve într-un timp specificat. După rezolvarea acestora, proprietarul pădurii sau managerul va primi certificarea PEFC. Această certificare va fi valabilă pentru o perioadă de 5 ani. În fiecare an un audit extern de supraveghere va fi realizat pentru a asigura că managementul este menținut corespunzător cu cerințele standardului PEFC pentru management Forestier.  

Procesul de certificare al managementului forestier PEFC este un proces riguros și detaliat, dar care aduce beneficii semnificative proprietarilor de păduri și companiilor care își doresc să își gestioneze pădurile într-un mod sustenabil.