Certificarea managementului forestier este dedicat administratorilor sau proprietarilor de păduri care vor să dovedească factorilor interesați că pădurile lor sunt conduse în mod sustenabil în conformitate cu standardul național PEFC pentru România.

Procesul de certificare al managementului forestier PEFC constă din mai multe etape, care trebuie parcurse cu atenție și cu respectarea standardelor de management forestier sustenabil. 

Iată cum decurge procesul de certificare:

1.Găsește un Organism de Certificare acreditat pentru certificarea PEFC. Momentan în România există un singur Organism de Certificare care respectă această cerință – SOIL Association

2.Evaluarea inițială: Aceasta este prima etapă a procesului de certificare și constă în evaluarea proprietății forestiere sau a administratorului care dorește să obțină certificarea. În această etapă se vor examina politicile, practicile și procedurile companiei în ceea ce privește gestionarea pădurii. Se va evalua, de asemenea, conformitatea cu standardele PEFC.

2.Dezvoltarea planului de acțiune: În urma evaluării inițiale, proprietarul pădurii sau administratorul va primi un raport cu privire la conformitatea cu standardele PEFC și recomandări cu privire la îmbunătățirile necesare. În funcție de aceste recomandări, proprietarul pădurii sau administratorul va dezvolta un plan de acțiune pentru a atinge nivelul de conformitate cerut de PEFC.

3Auditul intern: După ce planul de acțiune a fost dezvoltat, proprietarul pădurii sau administratorul va efectua un audit intern pentru a verifica implementarea planului de acțiune și pentru a se asigura că toate cerințele standardelor PEFC sunt îndeplinite.

4.Auditul extern: După auditul intern, proprietarul pădurii sau administratorul va solicita un audit extern de către Organizația de Certificare PEFC acreditată. În timpul auditului extern, se vor verifica toate aspectele legate de gestionarea pădurii, inclusiv protecția mediului, drepturile muncitorilor, biodiversitatea și gestionarea resurselor forestiere.

5.Certificarea: Dacă auditul extern este finalizat cu succes, auditorul va întocmi un raport de audit. Acesta cuprinde eventualele neconformități pe care proprietarul sau managerul trebuie să le rezolve într-un timp specificat. După rezolvarea acestora, proprietarul pădurii sau managerul va primi certificarea PEFC. Această certificare va fi valabilă pentru o perioadă de 5 ani. În fiecare an, un audit extern de supraveghere va fi realizat pentru a asigura că managementul este menținut corespunzător cu cerințele standardului PEFC pentru management forestier.  

Procesul de certificare al managementului forestier PEFC este un proces riguros și detaliat, dar care aduce beneficii semnificative proprietarilor de păduri și companiilor care își doresc să își gestioneze pădurile într-un mod sustenabil.