You are currently viewing Romsilva obține certificarea PEFC pentru Management Forestier Sustenabil a 598.989 Hectare de pădure.

Romsilva obține certificarea PEFC pentru Management Forestier Sustenabil a 598.989 Hectare de pădure.

Romsilva obține certificarea PEFC pentru Management Forestier Sustenabil a 598.989 Hectare de pădure.

PEFC România anunță certificarea PEFC pentru Management Forestier Sustenabil a aproape 600,000 de hectare de pădure a statului administrată de Regia Națională a Pădurilor – Romsilva, prin intermediul organismului de certificare SOIL Association. Această certificare este o marcă a angajamentului continuu față de gestionarea durabilă a resurselor forestiere în România.

PEFC sau Programe for the Endorsement of Forest Certification, este o organizație non-profit globală care promovează și certifică gestionarea durabilă a pădurilor. Certificarea PEFC, confirmă că activitățile de gestionare ale Romsilva respectă cele mai înalte standarde internaționale în ceea ce privește aspectele sociale, economice și de mediu ale silviculturii sustenabile.

Organismul de certificare SOIL Association, acreditat la nivel internațional pentru evaluarea și certificarea practicilor forestiere durabile, a fost responsabil pentru auditarea și acordarea certificării în acest caz specific. Auditurile efectuate de SOIL Association sunt proceduri amănunțite și profesionale, care implică evaluarea detaliată a tuturor aspectelor legate de gestionarea pădurilor, inclusiv practicile de exploatare, protejarea biodiversității, drepturile comunităților locale și impactul asupra mediului.

Certificarea PEFC acordată de către SOIL Association servește ca instrument de asigurare a consumatorilor și partenerilor comerciali că pădurile sunt administrate în mod responsabil și sustenabil. Aceasta impune respectarea unor criterii stricte și norme de operare, menite să protejeze integritatea ecosistemelor forestiere și să promoveze o exploatare echitabilă a resurselor.

„Suntem încântați să constatăm angajamentul continuu al Romsilva față de practici sustenabile în gestionarea pădurilor și apreciem eforturile depuse în această direcție. Romsilva, cel mai mare administrator al pădurilor din România, confirmă, prin obținerea acestor două certificate, orientarea sa în direcția potrivită. Ne-am întâlnit cu silvicultori dedicați, ce depun eforturi zi de zi cu pasiune pentru a asigura durabilitatea pădurilor noastre, care să devină o moștenire prețioasă pentru generațiile viitoare. Acești profesioniști merită toată prețuirea noastră, precum și recunoașterea pentru munca lor susținută.

Atât ei, cât și înaintașii lor, sunt cei datorită cărora astăzi ne putem mândri cu cele mai frumoase păduri din Europa. Avem o datorie morală de a continua această muncă remarcabilă. Conștienți că nu există perfecțiune, suntem determinați să devenim mai buni în fiecare zi, să adaptăm pădurile la provocările viitoare, să învățăm din greșeli și să exploatăm resursele forestiere cât mai sustenabil.

Aș vrea să mulțumesc domnului Director General al Romsilva Daniel Nicolaescu pentru sprijin și întregului colectiv al Romsilva, care au dat dovadă de profesionalism, implicare și seriozitate.”, a subliniat Lucian Filigean, Președinte Executiv al PEFC România.