pefc logo frontpage DK

Pentru că ne pasă de pădurile noastre

Certificare

overview forest

Certificarea pădurilor a fost lansată cu peste doua decenii în urmă pentru a proteja pădurile de practici de exploatare distructive.


Certificarea pădurilor este un sistem voluntar de inspecție și urmărire a lemnului, cherestelei, celulozei și a altor produse forestiere pentru a se asigura că au fost recoltate conform unui set strict de reglementări. Nu se reduce doar la ce arbori să se taie - certificarea pădurilor ia în considerare, de asemenea, bunăstarea socială și economică a lucrătorilor și a comunităților locale.


Mai multe sisteme diferite de certificare forestieră sunt acum utilizate in intreaga lume. Astăzi există mai mult de 50 de programe de certificare la nivel mondial care abordează mai multe tipuri de păduri și folosințe din întreaga lume. Cele mai mari două programe de certificare forestieră internațională sunt:

Forest Stewardship Council (FSC) și

Programul pentru aprobarea certificării forestiere (PEFC).


PEFC este cea mai mare schemă de certificare, în ceea ce privește suprafața de pădure, cu aproximativ 300 milioane de hectare certificate.
PEFC recunoaste doar păduri certificate la standarde care au fost revizuite și aprobate de PEFC. Sistemele naționale de certificare forestieră care doresc să fie recunoscute de către PEFC International, trebuie să stabilească standarde în conformitate cu cerințele unui cod de bune practici, și care trebuie să fie dezvoltate cu respectarea cerințelor de transparență, consultare și de luare a deciziilor prin consens.

 

Organismul de Acreditare

Taiat 1

Acreditarea recunoscuta de PEFC


Organismul de acreditare, joaca un rol important în asigurarea independenței și performanței organismelor de certificare care eliberează certificate PEFC.

PEFC nu detine propriul Organism de Acreditare,astfel asigurand impartialitatea precesului de acreditare.

 

Consiliul PEFC impune ca certificarea Lanțului de Custodie să fie efectuată de organismele de certificare acreditate de organismele de acreditare care sunt semnatare ale Acordului de Recunoaștere Multilaterală (MLA) pentru certificarea produselor de către IAF sau Grupurile Regionale de acreditare ale IAF, cum ar fi Cooperarea Europeană pentru Acreditare (EA), Cooperarea Interamericană în domeniul Acreditării (IAAC), Cooperarea în Pacific pentru Acreditare (PAC) și Comunitatea de Dezvoltare din Africa de Sud în domeniul acreditării (SADCA).Consiliul PEFC impune ca certificarea lanțului de custodie să fie efectuată de organismele de certificare acreditate de organismele de acreditare care sunt semnatare ale Acordului de Recunoaștere Multilaterală (MLA) pentru certificarea produselor de către IAF sau Grupurile Regionale de acreditare ale IAF, cum ar fi Cooperarea Europeană pentru Acreditare (EA), Cooperarea Interamericană în domeniul Acreditării (IAAC), Cooperarea în Pacific pentru Acreditare (PAC) și Comunitatea de Dezvoltare din Africa de Sud în domeniul acreditării (SADCA).Domeniul de aplicare al acreditării va acoperi în mod explicit standardul PEFC privind lanțul de custodie (PEFC ST 2002: 2010, Chain of Custody of Products Forest - Requirements) în versiunea sa valabilă și / sau cu referire la orice modificări și modificări ulterioare adoptate de Consiliul PEFC și prezentate pe locație-ul oficial al PEFC www.pefc.org. Domeniul de acreditare trebuie să menționeze în mod explicit și ISO / IEC 17065, prezentul document și alte cerințe pentru care organismul de certificare a fost evaluat.

Pentru certificarea Managementului Forestier,acreditarea Organismelor de certificare în conformitate cu standardul EN 45011 (ISO Ghid 65) sau ISO 17021 pentru standardele de management forestier din România, ca "certificare acreditată", conform PEFC cu un organism național de acreditare independent, care este membru al EA (cooperarea europeană pentru acreditare ) sau IAF (Forumul internațional de acreditare) este o conditie principala.

Acreditarea reduce riscul pentru întreprinderi și clienții lor, asigurându-se că organismele de certificare acreditate sunt competente să efectueze activitatea pe care o desfășoară. Organismele de acreditare care sunt membre ale IAF sunt obligate să opereze la cele mai înalte standarde și să ceară organismelor de certificare pe care le acreditează să respecte standardele internaționale și Instrucțiunile IAF pentru aplicarea acestor standarde.
Acreditările prevăzute de membrii organismului de acreditare IAF, bazate pe evaluări periodice, pentru a asigura echivalența programelor lor de acreditare, permit companiilor care dețin un certificat de evaluare a conformității acreditat într-o parte a lumii să le fie recunoscut acest certificat oriunde în lume.

IAF                                                      EA

READ MORE