pefc logo frontpage DK

Pentru că ne pasă de pădurile noastre

PEFC lansează o nouă listă de categorii de produse

 

Lista actualizată a categoriilor de produse oferă o reflecție exactă a gamei largi de produse certificate realizate din materiale lemnoase sau care provin din păduri

Categoriile de produse PEFC sunt un element cheie în implementarea lanțului de custodie PEFC de către organizațiile certificate și organismele de certificare. Lista revizuită a categoriilor de produse PEFC, aprobată de Grupul de lucru pentru lanțul de custodie la 15 octombrie 2021, este acum disponibilă.

 
Categoriile de produse PEFC definesc grupurile de produse PEFC cărora li se aplică lanțul de custodie și domeniul de aplicare al certificatului de lanț de custodie. Atunci când verifică validitatea unei declarații PEFC asupra unui produs certificat PEFC, companiile folosesc baza de date PEFC pentru a se asigura că produsul se află în domeniul de aplicare al furnizorului lor certificat.
 
În plus, categoriile servesc ca instrument de promovare a produselor certificate, cu lista categoriilor de produse acoperite de o organizație certificată disponibilă pe site-ul PEFC International.
 
Descărcați lista categoriilor de produse:

PEFC_Product_Categories_2021

Anterior, categoriile de produse PEFC erau folosite cu titlu informativ, pentru a ține evidența produselor certificate produse de o firmă certificată. În urma ultimei revizuiri a standardelor de lanț de custodie PEFC, au fost armonizate cerințele pentru sfera de aplicare a certificatelor de lanț de custodie, solicitând organismelor de certificare să includă, în sfera de aplicare a certificatului, produsele acoperite de lanțul de custodie conform categoriilor de produse PEFC (a se vedea PEFC ST 2003:2020, cerința 7.7.2.d).
 
Pentru a actualiza lista categoriilor de produse și a oferi o reflecție fidelă a gamei largi de produse certificate realizate din material lemnos sau provenind din păduri, PEFC a revizuit categoriile de produse publicate în 2012, pe baza feedback-ului primit de la diferite părți interesate.
 
La începutul anului 2022, PEFC va actualiza secțiunea Find Certified a site-ului PEFC International pentru a facilita utilizatorilor să obțină informații cu privire la statutul certificat al unei companii și/sau al unui produs. Noile funcționalități includ acces la termenele certificatelor și coduri QR pentru a verifica validitatea oricăror informații furnizate.
 
Dacă aveți întrebări, nu ezitați să ne contactați la technical@pefc.org.