pefc label pefc46 01 01 simpla fara web

Pentru că ne pasă de pădurile noastre

COVID-19: Ghid pentru organisme de certificare și companii certificate

Datorită răspândirii COVID-19 în toată lumea, restricțiile medicale și de călătorie afectează activitățile de audit. Pentru a da o anumită flexibilitate organismelor de certificare și companiilor certificate afectate de boală, PEFC International a emis următoarele îndrumări:

COVID-19: Guidance for certification bodies and certified companies

Principalele metode de ușurare a consecințelor restricțiilor de călătorie sunt implementarea de audituri la distanță, iar în cazul în care acest lucru nu este suficient, prelungirea perioadelor de timp care afectează certificatul. Aceste directii se bazează pe documentele IAF și cerințele PEFC recent revizuite pentru organismele de certificare care operează audituri ale lanțurilor de custodie: PEFC ST 2003: 2020.

Aceste orientări intră în vigoare și pot fi aplicate de către organismele de certificare începând cu ziua publicării sale (10/03/2020) și sunt aplicabile până când Consiliul PEFC revocă orientările.

Documentul prevede proceduri generale pentru aplicarea acestor ghiduri, precum și reguli specifice pentru auditurile inițiale și de certificare, auditurile de supraveghere și verificarea acțiunilor corective.