pefc logo frontpage DK

Pentru că ne pasă de pădurile noastre

LOGO

Sigla PEFC este alcătuită dintr-un cerc cu doi arbori și inițialele "PEFC".

 

logo1                    exemple logo         0b876357 2642 5946 8ba5 3905c21fdfe2

 

Logo-ul / eticheta PEFC furnizează informații privind originea produsului forestier în pădurile gestionate în mod durabil și în alte surse necontroversate. Cumpărătorii și cumpărătorii potențiali pot utiliza aceste informații în alegerea produsului în funcție de aspectele de mediu, precum și de alte considerații.
Scopul general al utilizării logoului / etichetei PEFC este, prin comunicarea informațiilor exacte și verificabile care nu induc în eroare, de a încuraja cererea și oferta de produse originare din pădurile gestionate durabil, stimulând astfel potențialul de îmbunătățire continuă, prin mijloacele pieței, a resursei forestiere mondiale.
Documentul se bazează pe principiile generale pentru etichete și declarații de mediu definite în ISO 14020: 2000.