pefc label pefc46 01 01 simpla fara web

Pentru că ne pasă de pădurile noastre

PEFC și EUTR

EUTR

Regulamentul Uniunii Europene privind lemnul (EUTR-Regulamentul UE nr. 995/2010)

Acesta stabilește cerințele pe care companiile din Uniunea Europeană (UE) trebuie să le îndeplinească pentru a reduce riscul comercializării lemnului ilegal. Mai precis, regulamentul impune companiilor care introduc lemn sau produse din lemn pe piața europeană (atât importat cât și intern) să puna în aplicare un Sistem de Diligență (DDS).

Documentul de îndrumare al EUTR conține criterii pe care companiile le pot utiliza pentru a evalua credibilitatea unui sistem de certificare de terță parte, cum ar fi PEFC. PEFC îndeplinește aceste cerințe EUTR pentru sistemele de certificare terțe.

Companiile care comercializează produse din lemn în UE sunt responsabile de păstrarea evidenței furnizorilor și clienților lor pentru a permite trasabilitatea. Regulamentul afectează, de asemenea, companiile din afara UE, deoarece produsele lor pot fi importate în UE în continuarea lanțului de aprovizionare. EUTR acoperă o gamă largă de produse din lemn, inclusiv produse din lemn masiv, podele, placaje, pulpă și hârtie.

Elemente cheie ale EUTR - DDS

Sistemul EUTR Diligence Due (DDS) include următoarele trei elemente pentru a reduce riscul ca produsele din lemn să provină din recoltarea ilegală:

Colectarea de informații: Companiile trebuie să aibă acces la informații care specifică tipul lemnului și produselor din lemn, țara de recoltare, speciile, cantitatea, detaliile furnizorului și informații conform legislației naționale.

Evaluarea riscurilor: Pe baza informațiilor furnizate și a criteriilor stabilite în EUTR, companiile trebuie să evalueze riscul de a avea lemn ilegal în lanțul lor de furnizare.Achizițiile cu risc „neglijabil” pot fi tranzacționate în continuare.

Reducerea riscului: În cazul în care riscul este „non-neglijabil” ca produsele din lemn să fie ilegal, măsurile de diminuare a riscurilor le pot reduce la minimum. Măsurile pot varia de la solicitarea de informații suplimentare de la furnizori și / sau solicitarea furnizorului de a obține certificarea PEFC, de exemplu.

Standardul PEFC pentru Lanțul de Custodie și EUTRLant

Pentru companiile certificate PEFC, respectarea EUTR este simplă: atât standardul PEFC din 2013 cât și noul standard din 2020 privind lanțul de custodie cu sistemul său integrat de diligență PEFC (DDS PEFC) este complet aliniat la Regulamentul EUTR.

Conform REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 607/2012 AL COMISIEI din 6 iulie 2012

Certificarea sau alte sisteme verificate de părți terțe menționate la articolul 6 alineatul (1) litera (b) al doilea paragraf prima liniuță și la articolul 6 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul(UE) nr. 995/2010 pot fi luate în considerare în cadrul procedurilor de evaluare și de reducere a riscurilor dacă îndeplinesc următoarele criterii:
(a) au stabilit și au pus la dispoziție spre a fi utilizat de terțe părți un sistem public de cerințe, care trebuie să includă cel puțin toate cerințele pertinente din legislația aplicabilă;
(b) precizează că verificările adecvate, inclusiv inspecțiile pe teren, sunt efectuate de o terță parte la intervale regulate de cel mult 12 luni pentru a verifica respectarea legislației aplicabile;
(c) includ mijloace, verificate de o terță parte, de urmărire a lemnului recoltat în conformitate cu legislația aplicabilă și a produselor din lemn derivate din acesta în toate punctele lanțului de aprovizionare înainte de introducerea pe piață a lemnului sau a produselor din lemn respective;
(d) includ controale, verificate de o terță parte, urmărind să asigure că lemnul sau produsele din lemn de origine necunoscută ori lemnul sau produsele din lemn care nu au fost recoltate în conformitate cu legislația aplicabilă nu intră în lanțul de aprovizionare.

Certificarea PEFC a Lanțui de Custodie este, așadar, o opțiune viabilă pentru companiile necertificate, indiferent dacă sunt deja supuse Regulamentului sau doresc să se pregătească pentru oportunitățile de afaceri viitoare cu clienții din UE.