pefc label pefc46 01 01 simpla fara web

Pentru că ne pasă de pădurile noastre

PEFC România

 

editata latime

PEFC România, ca organism de conducere național al sistemului românesc, a fost înființat în ianuarie 2016.

PEFC România este înființată ca asociație non-guvernamentală, nonprofit, nepolitică, care funcționează în conformitate cu prevederile OG nr. 26/2000, cu modificările și completările ulterioare. PEFC România – (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) – Programul pentru aprobarea schemelor de certificare forestieră din România

PEFC România este organismul de control al schemei naționale de certificare și al organismului de standardizare. Sarcinile sale sunt, în special, de a elabora și de a dezvolta în continuare sistemul de certificare românesc.
Membrii fondatori ai PEFC România reprezintă grupuri de interese importante din ramurile silviculturii, serviciilor forestiere, sindicatelor forestiere și zonei montane.

Membrii fondatori ai PEFC Romania sunt:

 • Asociația Națională pentru Dezvoltare Rurală Montană "ROMONTANA"
 • Fundația OPENFIELDS
 • Confederația CONSILVA
 • Federația SILVA a Sindicatelor Silvice
 • Asociația companiilor pentru amenajarea pădurilor
 • NOSTRA SILVA - Federația proprietarilor de pădure și pășuni din România

Scop și obiective

PEFC România are următorul scop și obiective:

 • sprijinirea silviculturii durabile
 • promovarea utilizării lemnului ca resursă regenerabilă
 • organizarea și punerea în aplicare a introducerii cadrului pan-european de certificare a pădurilor
 • stabilirea și revizuirea schemei de certificare din România
 • elaborarea de orientări, proceduri și standarde pentru certificarea lemnului și implementarea și dezvoltarea ulterioară a acestora, precum și înființarea unui organ de arbitraj, dacă este necesar, pentru plângerile referitoare la cele de mai sus
 • furnizarea de informatii si consultanta pentru certificarea lemnului
 • realizarea și menținerea contactelor cu sistemele de certificare regionale, naționale sau internaționale;
 • organizarea colaborării cu organizația internațională de certificare PEFC-C (Consiliului Programului de aprobare a certificării forestiere)