pefc label pefc46 01 01 simpla fara web

Pentru că ne pasă de pădurile noastre

Organismul de Acreditare

Taiat 1

Acreditarea recunoscuta de PEFC


Organismul de acreditare, joaca un rol important în asigurarea independenței și performanței organismelor de certificare care eliberează certificate PEFC.

PEFC nu detine propriul Organism de Acreditare,astfel asigurand impartialitatea precesului de acreditare.

 Consiliul PEFC impune ca certificarea Lanțului de Custodie să fie efectuată de organismele de certificare acreditate de organismele de acreditare care sunt semnatare ale Acordului de Recunoaștere Multilaterală (MLA) pentru certificarea produselor de către IAF sau Grupurile Regionale de acreditare ale IAF, cum ar fi Cooperarea Europeană pentru Acreditare (EA), Cooperarea Interamericană în domeniul Acreditării (IAAC), Cooperarea în Pacific pentru Acreditare (PAC) și Comunitatea de Dezvoltare din Africa de Sud în domeniul acreditării (SADCA).Consiliul PEFC impune ca certificarea lanțului de custodie să fie efectuată de organismele de certificare acreditate de organismele de acreditare care sunt semnatare ale Acordului de Recunoaștere Multilaterală (MLA) pentru certificarea produselor de către IAF sau Grupurile Regionale de acreditare ale IAF, cum ar fi Cooperarea Europeană pentru Acreditare (EA), Cooperarea Interamericană în domeniul Acreditării (IAAC), Cooperarea în Pacific pentru Acreditare (PAC) și Comunitatea de Dezvoltare din Africa de Sud în domeniul acreditării (SADCA).Domeniul de aplicare al acreditării va acoperi în mod explicit standardul PEFC privind lanțul de custodie (PEFC ST 2002: 2010, Chain of Custody of Products Forest - Requirements) în versiunea sa valabilă și / sau cu referire la orice modificări și modificări ulterioare adoptate de Consiliul PEFC și prezentate pe locație-ul oficial al PEFC www.pefc.org. Domeniul de acreditare trebuie să menționeze în mod explicit și ISO / IEC 17065, prezentul document și alte cerințe pentru care organismul de certificare a fost evaluat.

Pentru certificarea Managementului Forestier,acreditarea Organismelor de certificare în conformitate cu standardul EN 45011 (ISO Ghid 65) sau ISO 17021 pentru standardele de management forestier din România, ca "certificare acreditată", conform PEFC cu un organism național de acreditare independent, care este membru al EA (cooperarea europeană pentru acreditare ) sau IAF (Forumul internațional de acreditare) este o conditie principala.

Acreditarea reduce riscul pentru întreprinderi și clienții lor, asigurându-se că organismele de certificare acreditate sunt competente să efectueze activitatea pe care o desfășoară. Organismele de acreditare care sunt membre ale IAF sunt obligate să opereze la cele mai înalte standarde și să ceară organismelor de certificare pe care le acreditează să respecte standardele internaționale și Instrucțiunile IAF pentru aplicarea acestor standarde.
Acreditările prevăzute de membrii organismului de acreditare IAF, bazate pe evaluări periodice, pentru a asigura echivalența programelor lor de acreditare, permit companiilor care dețin un certificat de evaluare a conformității acreditat într-o parte a lumii să le fie recunoscut acest certificat oriunde în lume.

IAF                                                      EA